Pickerl – Miljöplakett i Österrike

MILJÖPLAKETT I ÖSTERRIKE – PICKERL

Vad är en miljöplakett

Zoner med låga utsläpp har också införts i grannlandet Österrike, där de gäller i flera områden. Vi berättar på denna sida var man behöver en miljödekal, även kallad Umwelt-Pickerl, och vilka fordon som behöver det, hur mycket dekalen kostar, vilka böter man kan få och annan information.

Miljöplakettens giltighet

Då du kan erhålla miljödekalen utifrån del II av ditt registreringsbevis, och den är knutet till fordonets VIN, är giltighetstiden obegränsad.

Straff och var man fäster miljödekalen i Österrike

Framför man ett fordon utan miljöplakett kan man få dryga böter – upp till 2 180 EUR. Tänk på att den tyska miljödekalen inte kan användas för färd genom österrikiska miljözoner. Fäst dekalen till höger på insidan av vindrutan, antingen nedtill bredvid parkeringstillståndet eller upptill.

PICKERL ÖSTERRIKE - TYPER

Vilka fordon måste märkas?

Österrike har flera olika fordonsklasser, och det är bara vissa som måste ha miljöplakett. Kravet gäller för närvarande inte övriga fordonsklasser. Först en titt på kategorierna som är viktiga för oss:

  • Kategori L - motorfordon som vanligen har färre än fyra hjul
  • Kategori M - motorfordon med minst fyra hjul, och som används för persontransporter
  • Kategori N - motorfordon med minst fyra hjul, och som används för varutransporter (fordon som används av företag)
  • Kategori O – fordon med släpvagn
  • Kategori T - traktorer för jord- eller skogsbruk

Kravet på miljödekal gäller bara för fordon i kategori N, inklusive N1, som betyder lätt lastbil. Fordon i andra kategorier behöver ingen plakett för närvarande. Kravet gäller alltså inte personbilar (M1), bussar (M2, M3), motorcyklar (L) eller traktorer (T). Undantag från förbudet att köra i miljözoner ges till veteranbilar som har registreringsskylt märkt med bokstaven "V" och ett veteranbilscertifikat.

Vilken sorts miljödekal behöver jag?

Österrike urskiljer sex miljöklasser. Det betyder att en av sex miljöplaketter kan utfärdas för ditt fordon, som placerar det i en viss utsläppsklass.

Miljöplaketter utfärdas utifrån EEC / EC:s utsläppsdirektiv (ECE-regleringen). För att erhålla miljöplaketten behöver du bara ett registreringsbevis för ditt fordon (del II), då får du en relevant dekal. För att beställa miljödekalen, som levereras med post inom 14 dagar, behöver du bara skicka in en kopia på registreringsbeviset för ditt fordon, så sköter vi allt åt dig.

Hur man får miljöplaketten

Kravet på miljöplakett gäller alla (även utländska fordon). På denna hemsida kan du enkelt beställa en miljöplakett och få den levererad med post inom 14 dagar. Frakten kostar inget extra.

Du kan beställa miljöplaketten för Österrike lika enkelt som den för Frankrike eller Tyskland. Miljöplaketten gäller alltid på obegränsad tid för registreringsskylten på fordonet den utfärdades för.

BESTÄLL DIN PLAKETT HÄR

Skaffa Pickerl för Wien, Steiermark och andra städer. GRATIS leverans.