Beställning – fransk miljöplakett, Crit Air

Kravet på att ha miljöplaketten Crit’Air gäller alla – även utländska fordon. Varje miljöplakett har ett franskt ID-nummer. Du får Crit’Air-dekalen i din brevlåda inom 14 dagar. Plaketten har obegränsad giltighetstid. Gratis leverans.

Få en E-dekal 11/04
om du beställer inom