Beställning – fransk miljöplakett, Crit Air

Kravet på att ha miljöplaketten Crit’Air gäller alla – även utländska fordon. Varje miljöplakett har ett franskt ID-nummer. Du får Crit’Air-dekalen i din brevlåda inom 14 dagar. Gratis leverans.

Get an E-badge on 22/01
if you order in the next