Dieselförbud i Tyskland

Dieselförbud i Tyskland

Dieselbilar bidrar kraftigt till luftföroreningar och därför har många tyska städer övervägt striktare restriktioner för deras inträde. Den så kallade blå zonen, där endast dieselfordon som uppfyller utsläppsstandarden Euro 6 får komma in, planeras först i Hamburg och Stuttgart. Andra städer inklusive Berlin, Köln, Essen och München diskuterar införandet tillsammans med ett dieselförbud inom en snar framtid.

Du är redan nu skyldig att fästa en grön plakett på vindrutan på ditt fordon när du kör in i de allra flesta tyska städer, oavsett om du äger en diesel- eller bensindriven bil.

Dieselbilar med Euro 6-standarden har inte skyldighet ännu

De flesta restriktionerna bör inte påverka dieselbilar som uppfyller utsläppsstandarden Euro 6 som trädde i kraft i september 2014. Som en jämförelse finns det cirka 2,7 miljoner av totalt 15 miljoner dieseldrivna personbilar som uppfyller detta krav i Tyskland.

Situationen är emellertid mer komplicerad och inte ens de som äger fordon som uppfyller Euro 6-standarden kan vara helt säkra. Enligt undersökningar producerar nyare bilar med Euro 6 ofta mer kvävedioxid än Euro 4- och Euro 5-bilar, vilket kan leda till fler diskussioner och restriktioner.

Dieselförbud i Hamburg

Tillträde till vägarna Max-Bauer-Straße och Stresemannstraße i centrum av Hamburg kommer troligtvis endast att tillåtas för dieselfordon som uppfyller Euro 6-standarden med den blå miljödekalen. När det gäller Stresemannstraße bör restriktionerna endast gälla för lastbilar. För tillfället tillåts personbilar som faller inom Euro 5-klassen att komma in.

 

Dieselförbud i Stuttgart

Staden Stuttgart vill också avsevärt skärpa villkoren för inträde av dieselbilar. Deras exakta formulering är emellertid inte känd ännu, så vi kommer att informera er om ändringarna.

Den blå zonen i Stuttgart bör innefatta större delen av stadens territorium. Från och med 1 januari 2019 infördes i den inledande fasen ett inträdesförbud för de dieselfordon som inte uppnår Euro 5-standarden. Det kommer sannolikt att ske ytterligare ändringar under de kommande åren.

 

En grön dekal är ett villkor för inträde i de flesta städer

Inträde till Berlin, Frankfurt, München och andra tyska städer är redan nu endast tillåtet för fordon med den gröna miljödekalen – Umweltplakette. Denna skyldighet gäller för både tyska och utlandsregistrerade bilar. Överträdelser straffas med höga böter på upp till 80 EUR, cirka 850 SEK.

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

BESTÄLL DIN PLAKETT HÄR

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.