Blå miljödekal i Tyskland

Blå miljödekal i Tyskland

Den blå dekalen syftar till att minska koncentrationen av kväveoxider (NOx) och förbättra luftkvaliteten i städer genom att begränsa tillträde för dieselbilar.

Tidsfristen för införandet av den blå miljödekalen har ännu inte fastställts och är fortfarande i förhandlingsfasen.

Vem får den blå dekalen?

De bensinfordon som nu uppfyller kraven för den gröna dekalen bör ha rätt till den blå dekalen. Problemet kan uppstå för dieselbilar, där striktare regler kommer att gälla. Det antas att endast dieselbilar med lägsta möjliga luftföroreningsnivå som uppfyller utsläppsstandarden Euro 6 kommer att få plaketten. Detta skulle därmed omfatta nyare dieselbilar med produktionsdatum efter september 2015.

 

Blå lågutsläppszoner

Även om de inte har etablerats ännu fortsätter debatten om blå zoner i Tyskland, och de kommer sannolikt att införas framöver (generellt sett inom 2019/2020).

Detta bör beröra de städer och kommuner där kväveoxidgränserna regelbundet överskrids. Dessa lågutsläppszoner kan ha permanent eller tillfällig giltighet – till exempel vid extremt höga koncentrationer av föroreningar eller under utvalda tidsperioder.

Eftersom sådana strikta villkor skulle komplicera transporten för många tyska medborgare som äger dieselfordon, förväntas ytterligare justeringar av villkoren som vi kommer att informera er om.

Glöm inte den obligatoriska gröna plaketten

Du är emellertid redan nu skyldig att ha miljödekalen, den så kallade Umweltplakette, fäst på vindrutan på din bil. De allra flesta städer – inklusive Berlin, Frankfurt, Köln och München – tillåter endast inträde för fordon med den gröna miljödekalen. Skyldigheten gäller för både tyska och utländska bilar och vid överträdelse kan du bötfällas med upp till 80 EUR, cirka 850 SEK.

Du kan köpa miljödekalen för Tyskland med gratis leverans.

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

BESTÄLL DIN PLAKETT HÄR

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.