Miljözonerna i Frankrike

Även om miljözoner infördes så sent som 2016 i Frankrike, var de ändå tidigare ute än många andra europeiska länder. Franska miljözoner har också flera egenheter, som inte känns igen från exempelvis Tyskland eller Österrike.

 

Läs noggrant följande text om franska "Crit'Air":

Skyltning för miljözoner i Frankrike

Miljözonerna i Frankrike kallas för "Zones à Circulation Restreinte", förkortat ZCR. Miljöplaketten kallas för "Crit'Air" – detta står skrivet högt upp på alla plaketter.

Miljözonerna kunde införas efter att ett dekret började gälla i juni 2016. Miljözonerna i Frankrike styrs juridiskt sett helt av varje stad som inför dem, precis som i andra länder. Varje stad bestämmer huruvida bilister måste inneha erforderlig miljöplakett för att köra i staden och dess omgivningar, och hur stränga utsläppskraven ska vara. Efter Paris, som införde miljözoner i juli 2016, väntas fler städer följa efter och inte tillåta bilar utan miljödekal på vindrutan.

Miljözonerna i Frankrike visas på vägskyltar. Det bör inte vara någon risk att man av misstag kör in i en zon och blir bötfälld, som i Österrike där det inte framgår på vägskyltar var miljözoner börjar.

Vägskyltar som visar var miljözoner i Frankrike börjar och slutar:

Dessa gäller miljözonerna i Frankrike för

Miljözonerna i Frankrike har flera egenheter som inte känns igen från grannlandet Tyskland eller Österrike, även om man besöker de länderna ofta. Den första är vilka miljözonerna gäller för. Vid införandet av zonerna berördes bara franska bilister (alla franskregistrerade bilar). Från 1 februari 2017 gäller miljözonerna också utländska fordon. Det betyder att du från det datumet behöver en miljödekal när du besöker Paris och andra franska städer med bil.

Karta över gröna zoner i Frankrike

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

Miljödekalen krävs bara mellan vissa tider

En annan egenhet med miljözonerna i Frankrike är vilka tider de gäller. Vägskylten som visar att miljözonen börjar kan i ett tillägg ange att den gäller mellan klockan 8 och 20. Det betyder att bilar som kör i zonen måste ha miljödekal mellan de klockslagen. Andra tider på dygnet får du köra i området utan miljöplaketten!

Tidsbestämmelser är väldigt typiskt för Frankrike. Det har sett likadant ut i Paris sedan 2015: bussar och lastbilar som väger över 3,5 ton, och är tillverkade före 1 oktober 2001, får inte köra in i staden mellan klockan 8 och 20. Miljödekalen fungerar således som ett verktyg för att minska trängseln i städerna.

Införandet av miljözoner sker helt under varje stads lokala styre, och det är också städerna själva som bestämmer vilka tider zonerna ska gälla.

Höga bötesbelopp

Du kan få böta ett högt belopp om du kör in i en miljözon utan miljödekal. Oavsett om det är ditt första besök i Frankrike eller om du är där ofta, så rekommenderar vi att du köper rätt miljöplakett. Plaketten har obegränsad giltighetstid, så den behöver aldrig bytas.

När miljözoner infördes i Paris hade man först en övergångsperiod. I början nöjde sig polisen med att påminna förarna om kravet på miljödekal. Nu kan det däremot bli ganska dyrt att köra i en miljözon utan miljöplakett. Från oktober 2016 var bötesbeloppet 35 EUR, men från januari 2017 är det höjt till 68 EUR. Straffet för förare som inte följer lagen kommer att skärpas gradvis.

Mer information om miljöplaketterna Crit Air finns i avsnittet Fransk miljöplakett.

TAR DU BILEN TILL FRANKRIKE?

Skaffa Crit Air för Paris, Grenoble och andra städer. GRATIS leverans.