Miljözonen i Paris

GRÖNA ZONEN I PARIS

Paris var först i Frankrike med miljözoner. Detta är föga förvånande, för liksom i andra europeiska länder är det huvudstaden som andra sedan tar efter.

 

Miljödekal som krävs i Paris: Minst Crit'Air 5

CritAir sticker France

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Miljözoner i Paris endast måndag till fredag

Paris har tidigare försökt begränsa trafiken i staden, minska bullret och förbättra luftkvaliteten. Sedan september 2015 är alla bussar och lastbilar som väger mer än 3,5 ton och är tillverkade före 1 oktober 2001 förbjudna i staden. Förbudet gäller alla dagar, även helger, klockan 8 till 20.

Förbudet att köra i staden utökades 2016 till alla fordon tillverkade före 1997 och motorcyklar tillverkade före 2000. De fordonen når inte ens upp till nivå sex, som är den lägsta på miljöplaketten. Det finns totalt sex nivåer på miljöplaketterna i Frankrike, där den högsta är reserverad för elbilar.

Observera: den permanenta miljözonen gäller också i Paris vidare område.
Mer information om Grand Paris miljözon här.

 

Karta över miljözonen i Paris

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Följande fordon omfattas av miljözonen i Paris

Bussar i kategori M2 och M3, och lastbilar i kategori N2 och N3

Alla veckodagar 08–20

Personbilar M1, N1 och motorcyklar

Måndag – fredag 08–20

Kör du till Frankrike i personbil bör du observera att miljözonerna bara gäller på vardagar.

 

 

Miljözonerna gäller för utländska förare från 1 februari 2017

Det är ännu inte klart hur Paris, och Frankrike i stort, ska skärpa kraven i miljözonerna. I Tyskland är det vanligt att man gradvis stänger ute mindre miljövänliga fordon, tills bara de mest miljövänliga tillåts. Troligen kommer man också att försöka få bort de äldre fordonen.

Kravet att ha miljödekal på vindrutan när man kör in i miljözonen gäller även för utländska fordon från 1 februari 2017, utan undantag.

 

Straff

Paris tar miljözonerna på stort allvar, något som syns på straffen som kan utdelas till förare som inte har någon miljödekal på vindrutan. I början nöjde sig polisen med att varna förarna, men sedan januari 2017 delas rejäla böter ut. Följer man inte reglerna riskerar man att få böta mellan 68 och 375 EUR (omkring 800–5 000 SEK). Dekalen har obegränsad giltighetstid för ditt fordon och den kan användas i hela Frankrike.

 

Köra i Paris

Kör du bil till Paris?

Från 1 februari 2017 måste utländska bilar vara försedda med miljöplaketten “crit'air”. I Paris är kravet på miljöplakett tidsbegränsat från måndag till fredag, 8.00 till 20.00. Frankrike har 6 nivåer på sin miljöplakett, och i Paris tillåts bara nivåerna 1 till och med 4 på dieseldrivna personbilar och 1 till och med 3 på bensindrivna personbilar. Följer man inte reglerna riskerar man böter på 68 till 375 EUR.

Hela innerstaden i Paris, som avgränsas av förbifarten “Boulevard Périphérique”, är miljözon.

Beställ din miljöplakett för att köra i Paris och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL PARIS?

Skaffa Crit Air för Paris, Grenoble och andra städer. GRATIS frakt.