Miljözonen i Marseille

GRÖNA ZONEN I MARSEILLE

Miljödekal som krävs i Marseille: Minst Crit'Air 5

CritAir sticker France

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Miljözonen i Marseille

1 januari 2019 infördes en så kallad nödmiljözon (ZPA) även i Marseille. Både franska och utländska förare behöver en giltig Crit'Air-dekal för att köra i miljözonen när den är aktiv. I nuläget är det inte känt vilka miljöklasser som kommer att stängas ute. Den informationen kommer tids nog.

Frankrike vill likt Tyskland, Österrike och andra europeiska länder förbättra miljön och livskvaliteten för storstadsborna.

 

Karta över miljözonen i Marseille

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Villkor för miljözonen i Marseille

Detta är en nödmiljözon som aktiveras om gränsvärdena för föroreningar överskrids mer än 3 dagar i följd.

Om du kör utan miljöplakett när miljözonen är aktiv, får du böta 68 EUR (omkring 800 SEK), ett belopp som kan öka till 375 EUR (omkring 5 000 SEK) om det inte betalas i tid.

Köra i Marseille

Kör du bil till Marseille?

Utländska bilar måste vara försedda med miljöplaketten “Crit'air” från 1 januari 2019. Denna så kallade nödmiljözon aktiveras vid förvärrad smog i mer än 3 dagar. Exakta nivåer och vilka områden som berörs är i nuläget inte klart, men man kan räkna med att fordon med utsläppsklass 4 och 5 på Crit'Air-dekalen kommer att stängas ute.

Det finns 6 nivåer på plaketterna i Frankrike som berättar hur mycket fordonet förorenar. Följer du inte reglerna riskerar du att få böta från 68 EUR till 375 EUR (omkring 800-5 000 SEK).

Beställ din miljöplakett för att köra i Marseille och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL MARSEILLE?

Skaffa Crit Air för Marseille, Paris och andra städer. GRATIS frakt.