Miljözonen i Lyon

GRÖNA ZONEN I LYON

Miljödekal som krävs i Lyon: Beror på hur läget är

CritAir sticker France

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Miljözoner i Lyon

Sedan slutet av 2016 har Lyon haft en så kallad nödmiljözon (ZPA), som alltid aktiveras när luften är mycket förorenad.

De ursprungliga reglerna innebar att bilar med udda och jämn sista siffra på registreringsskylten inte fick köra på samma dag. Från 16 november 2017 är det bara nivån på miljöplaketten som styr.

 
 

Karta över miljözonen i Lyon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Villkor för miljözonerna i Lyon

Villkoren baseras på graden av smog:

- vid nivån N1 får bara fordon med Crit'Air-dekal köra,

- vid nivån N2 får efter 2 dagars smogvarning bara fordon med Crit'Air-dekalerna 0, 1, 2 och 3 köra

- vid nivån N3, med försämrad luft under längre tid, får bara fordon med dekalerna 0, 1 och 2 köra

Om du kör utan miljöplakett när miljözonen är aktiv, får du böta 68 EUR (omkring 800 SEK), ett belopp som kan öka till 375 EUR (omkring 5 000 SEK) om det inte betalas i tid.

Miljözonerna gäller utländska förare

Från 1 april 2017 måste både franska och utländska fordon i Lyons miljözon ha Crit'Air-dekalen fäst på vindrutan, för att tillåtas köra i staden.

 

Köra i Lyon

Kör du bil till Lyon?

Från 1 april 2017 måste utländska fordon vara försedda med miljödekalen “crit'air”. Denna så kallade nödmiljözon aktiveras vid förvärrad smog. Efter 2 dagars smogvarning tillåts endast fordon med någon av crit'air-plaketterna E, 1, 2 och 3. Kraven skärps sedan om smogvarningen består. Det finns 6 nivåer på plaketterna i Frankrike som berättar hur mycket fordonet förorenar. Följer du inte reglerna riskerar du att få böta från 68 EUR till 375 EUR (omkring 800-5 000 SEK).

Hela staden, inklusive intilliggande Villeurbanne och de inre vägarna, omfattas av miljözonen i Lyon. Motorvägarna A6, A7 och A42, samt A6-tunneln, omfattas inte.

Beställ din miljöplakett för att köra i Lyon och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL LYON?

Skaffa Crit Air för Lyon, Paris och andra städer. GRATIS frakt.