Miljözonen i Grenoble

GRÖNA ZONEN I GRENOBLE

Miljödekal som krävs i Grenoble: Minst Crit'Air 5

CritAir sticker France

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Miljözoner i Grenoble

Tillsammans med Frankrikes huvudstad införde Grenoble en miljözon 1 november 2016. Detta är en så kallad nödmiljözon (ZPA) som aktiveras när luften är mycket dålig. Från 1 april 2017 gäller kravet på giltig miljöplakett även utländska bilister, förutsatt att luften är mycket förorenad.

Andra franska städer kommer snart att följa efter. Frankrike vill likt TysklandÖsterrike och Danmark förbättra miljön i alla större städer, och städerna kan själva besluta om att införa miljözoner.
 

Karta över miljözonen i Grenoble

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Följande fordon omfattas av miljözonen i Grenoble

 

Miljözon (ZCR)

Bussar i kategori M2 och M3, och lastbilar i kategori N2 och N3

Alla veckodagar kl 8–20

Personbilar M1, N1 och motorcyklar

Måndag till fredag kl 8–20

Kör du till Grenoble i personbil bör du observera att miljözonen bara gäller på vardagar.

 

Nöd miljözon (ZPA)

Skulle luften vara påtagligt försämrad i 5 dagar eller mer, tillåts bara bilar med miljöplaketten Crit'Air köra, och därtill i nedsatt hastighet. Efter 7 dagar skärps kraven, och bara fordon med Crit'Air E, 1, 2, och 3 får köra i staden.

Om du kör utan miljöplakett när miljözonen är aktiv, får du böta 68 EUR (omkring 800 SEK), ett belopp som kan öka till 375 EUR (omkring 5 000 SEK) om det inte betalas i tid.

Köra i Grenoble

Kör du bil till Grenoble?

Från 1 april 2017 måste utländska bilar vara försedda med miljöplaketten“crit'air”. Denna så kallade nödmiljözon aktiveras när gränsvärdena för utsläpp överskrids i mer än 5 dagar. Då får bara fordon med crit'air-dekal köra i miljözonen. Kraven skärps sedan efter 7 dagar så att bara fordon i kategorierna E, 1, 2, och 3 får köra i staden. Det finns 6 nivåer på plaketterna i Frankrike som berättar hur mycket fordonet förorenar. Följer du inte reglerna riskerar du att få böta från 68 EUR till 375 EUR (omkring 800-5 000 SEK).

Grenobles miljözon omfattar stadens centrala delar och avgränsas av floderna Drac och Isere, samt vägarna D1090 och D1532.

Beställ din miljöplakett för att köra i Grenoble och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL GRENOBLE?

Skaffa Crit Air för Grenoble, Paris och andra städer. GRATIS frakt.