Miljözonen i Chambéry

GRÖNA ZONEN I CHAMBÉRY

Miljödekal som krävs i Chambéry: CritAir 3 eller bättre

CritAir sticker France

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Miljözoner i Chambéry

21 november 2017 infördes en nödmiljözon (ZPA) i Chambéry, huvudort i departmentet Savoie. Både franska och utländska förare får köra i miljözonen med en giltig Crit'Air-plakett i klasserna E, 1, 2 och 3. Bilar med sämre utsläppsnivå eller utan plakett är förbjudna.

Liksom i Tyskland, Österrike och andra europeiska länder, försöker man i Frankrike förbättra miljön och livskvaliteten för storstadsborna.
 

Karta över miljözonen i Chambéry

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

Följande gäller för miljözonen i Chambéry

Detta är en nödmiljözon som aktiveras om utsläppsnivåerna överskrids mer än 2 dagar i följd.

- efter 2 dagar med smog tillåts bara fordon med Crit'Air-dekal i någon av klasserna E, 1, 2 och 3,

- vid långvarig smog kan departmentets prefekt ytterligare skärpa kraven på den inkommande trafiken.

Om du kör utan miljöplakett när miljözonen är aktiv, får du böta 68 EUR (omkring 800 SEK), ett belopp som kan öka till 375 EUR (omkring 5 000 SEK) om det inte betalas i tid.

Köra i Chambéry

Kör du bil till Savoie-Chambéry?

Från 21 november 2017 måste utländska bilar vara försedda med miljöplaketten “crit'air”. Denna så kallade nödmiljözon aktiveras vid mer än 2 dagars smog. Då får bara fordon med Crit'air-dekal i någon av klasserna E, 1, 2 och 3 köra i miljözonen. Det finns 6 nivåer på plaketterna i Frankrike som berättar hur mycket fordonet förorenar. Följer du inte reglerna riskerar du att få böta från 68 EUR till 375 EUR (omkring 800-5 000 SEK).

Miljözonen i Chambéry omfattar hela departmentet Savoie, och aktiveras vid olika tillfällen i områden där myndigheterna bedömer att läget är kritiskt.

Beställ din miljöplakett för att köra i Chambéry och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL CHAMBÉRY?

Skaffa Crit Air för Chambéry, Paris och andra städer. GRATIS frakt.