Crit Air – Miljöplakett i Frankrike

MILJÖPLAKETT I FRANKRIKE - CRIT AIR

Frankrike har följt efter andra länder i Europa och utfärdat miljöplaketter för fordon på allmän väg. "Crit'Air" är en miljöplakett eller miljödekal som man fäster på bilens vindruta, precis som ett parkeringstillstånd. Miljödekalen kan beställas online för att sedan fästas på bilen, varpå det blir tydligt vilken kategori din bil tillhör.

Vad är miljöplaketten till för?

Miljöplaketterna är framtagna för att skilja miljövänliga bilar från sådana som förorenar luften i städerna och försämrar levnadsförhållandena där. Miljöplaketten visar därför utsläppsnivåerna för ditt fordon, kategoriserat utifrån utsläppsnivåerna enligt registreringsbeviset för ditt fordon (del I eller del II) skannat från båda sidor. De dokumenten krävs därför när du beställer miljödekalen "Crit'Air" online.

Varje miljöplakett utfärdas för ett visst fordon och är knutet till dess registreringsnummer. Dekalen har obegränsad giltighetstid, så om du inte köper en ny bil behöver du inte tänka på att byta ut den. Du beställer den bara en gång och sedan kan du köra i hela Frankrike.

Miljöplaketterna i Frankrike är indelade i sex kategorier; det finns alltså sex nivåer på miljödekalen. Du kan läsa mer om de olika miljödekalerna i avsnittet Typer av miljöplaketter.

Miljözoner i Frankrike från 2016

Miljözoner infördes i Frankrike 2016. Frankrike var två år efter andra länder; till exempel införde Österrike sina miljözoner i Wien och kringliggande områden 2014. Fenomenet miljözoner är fortfarande väldigt nytt med fler och fler länder som hakar på. I Tyskland, där zonerna har funnits längre, utökar man dem och inför dem i fler städer.

Paris var först i Frankrike med miljöplaketter, där är dessa ett krav sedan juli 2016. Andra franska städer, däribland Grenoble, väntas snart följa efter. Det finns mer att läsa om miljözoner i Paris i avsnittet Miljözoner i Paris.

I fråga om miljözoner skiljer sig Frankrike något mot Tyskland och Österrike, länder vi ofta jämför med. Till en början gällde kravet på att inneha miljöplaketten "Crit'Air" bara förare från Frankrike, dvs i bilar med franska registreringsskyltar. Utländska fordon har bara behövt dekalen sedan 1 februari 2017. Det finns mer information om de franska miljözonerna i avsnittet Miljözoner i Frankrike.

NIVÅER PÅ MILJÖPLAKETTER I FRANKRIKE

I detta avsnitt presenteras de olika nivåer av miljödekalen som franska „Crit'Air“ tillhandahåller. Vi berättar också hur man beställer plaketten och var den ska finnas.

Sex nivåer på miljöplaketten

Frankrike har infört totalt sex olika miljöplaketter. Det första man lägger märke till är att färgerna skiljer sig åt, beroende på vilken av sex kategorier din bil hamnar i med avseende på utsläppsnivåer, och låter enkelt polisen kontrollera miljözonerna. Varje plakett grundar sig på registreringsbeviset för fordonet i fråga, som visar hur mycket fordonet bullrar och hur miljövänligt det är.

Nivåer på miljöplaketten „Crit'Air“ i Frankrike

 
De mest miljövänliga fordonen får i Frankrike en plakett med grön färg. Endast elbilar kan få just den plaketten. De minst miljövänliga bilarna får en grå plakett. Bilar tillverkade före 1997 och motorcyklar tillverkade före 2000 får ingen plakett. De andra franska plaketterna har färgerna (med den minst miljövänliga först), vinröd, orange, gul och lila. Alla nivåer av miljöplaketten finns avbildade nedan.

Överst på varje plakett står det franska ordet "Crit'Air", som betyder miljözoner i Frankrike och även står på vägskyltar vid gränsen till miljözonerna. Mer om vägskyltarna och miljözoner i Frankrike finns att läsa i avsnittet Miljözoner i Frankrike.

Hur man beställer franska "Crit'Air"

Miljöplaketten för Frankrike kan enkelt beställas online, för bekymmersfri infart till centrum av Paris och andra städer. Man behöver bara registreringsbeviset för sitt fordon (del I. eller del II.). Den franska miljödekalen levereras med posten inom 14 dagar. Frakten är gratis.

Miljöplaketten för Frankrike är lika enkel att beställa som den för Tyskland eller Österrike. Miljöplaketten gäller alltid på obegränsad tid för nummerskylten på fordonet den utfärdades för och gäller i hela Frankrike.

Var man placerar miljödekalen

Miljödekalen för Frankrike placeras till höger på vindrutan i någotdera hörnet. Det kan till exempel fästas bredvid parkeringstillståndet.

Med dekalen på vindrutan kan man köra utan bekymmer. Miljödekalen låter en köra in i Paris innerstad och andra miljözoner i Frankrike, givet att ens fordon har fått rätt typ av plakett.

TAR DU BILEN TILL FRANKRIKE?

Skaffa Crit Air för Paris, Grenoble och andra städer. GRATIS leverans.