Miljözonen på motorväg A12 – Tyrolen

GRÖNA ZONEN PÅ MOTORVÄG A12 – TYROLEN

Miljödekal som krävs på motorväg A12 – Tyrolen: grön Pickerl - Euro 4 eller bättre

Pickerl IGL sticker Austria

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Bötesbelopp 2 180 EUR

Regelbrott straffas hårt – böterna kan uppgå till 2 180 EUR (omkring 24 000 SEK).

 

Villkor för miljözonen i Tyrolen – motorväg A12

Restriktionerna gäller på motorväg A12 i båda riktningarna, mellan kilometerpunkt 6,35 i närheten av Langkampfen och kilometerpunkt 90 i närheten av Zirl, och de gäller för lastbilar som väger mer än 7,5 ton.

Miljökrav

Från 1 maj 2017 - endast fordon i utsläppsklass EURO 3 och bättre tillåts,

Från 31 december 2017 - skärpta krav - endast lastbilar i utsläppsklass EURO 4 och bättre tillåts,

Från 31 december 2022 - planerat förbud mot fordon i utsläppsklasserna 0, 1, 2, 3 och 4.

Nattrestriktioner

Nattetid får bara lastbilar i miljöklass EURO 6 köra. Nattrestriktionerna gäller följande tider:

Vinterperioden - från 1 november till 30 april

  • Måndag till fredag från 20.00 till 05.00, söndagar och helgdagar från 23.00 till 05.00

Sommarperioden - från 1 maj 31 oktober

  • Måndag till fredag från 22.00 till 05.00, söndagar och helgdagar från 23.00 till 05.00

 

Hastighetsbegränsning

Dessutom har alla fordon hastighetsbegränsning på ovan nämnda tider.

- personbilar: 110 km / h

- bussar: 90 km / h

Regelbrott bestraffas med böter på upp till 2 180 EUR.

Karta över miljözonen på motorväg A12 - Tyrolen

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Köra i Tyrolen

Kör du lastbil eller firmabil till Tyrolen?

Från 31 december 2017 gäller restriktioner för fordon i kategorierna N2 och N3, där bara lastbilar i miljöklass EURO 4 eller bättre tillåts. Ska man köra i Tyrolens miljözon måste man alltså ha den färgade Pickerl-plaketten fäst på vindrutan. Fordonets miljöklass framgår av plaketten. Regelbrott bestraffas hårt – bötesbeloppet kan uppgå till 2 180 EUR.

Restriktionen gäller på motorvägen i båda riktningarna, mellan kilometerpunkt 6,35 i närheten av Langkampfen och kilometerpunkt 90 från Zirl.

Beställ din miljöplakett för att köra i Tyrolen och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL TYROLEN?

Skaffa Pickerl för Tyrolen, Wien och andra städer. GRATIS frakt.