Miljözon Wuppertal

Obligatorisk typ av miljödekal i Wuppertal: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då miljözonerna infördes i Wuppertal

  • sedan 1 mars 2011 – tillträde endast för fordon med en gul eller grön miljödekal
  • sedan 1 juli 2014 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Wuppertals lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Wuppertal, Tyskland

Wuppertal, liksom hela Ruhrs industriella område, har gradvis skärpt kraven på grund av en ökad koncentration av utsläpp. Lågutsläppszonen introducerades redan 2011 och sedan 1 juli 2014 får endast personbilar och lastbilar med en grön miljödekal tillträde. Restriktionerna gäller både för tyska och utländska bilar.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).

 

Köra i Wuppertal

Ska du till Wuppertal med bil?

Sedan 1 juli 2014 är inträde till Wuppertal och industriområdet Ruhr tillåtet förutsatt att en grön miljödekal placeras på vindrutan. Endast fordon med minst påverkan på luftföroreningar som uppfyller utsläppskraven Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin) är tillåtna. Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
Wuppertal är en del av Ruhrs lågutsläppszon, som inkluderar städer som Dortmund, Essen och Hagen samt viktiga motorvägar mellan dem. Själva Wuppertal-zonen omfattar inte bara staden utan också Vohwinkel-distriktet och de omgivande byarna Elberfeld-West, Uellendahl/Katernberg, Elberfeld, Barmen, Oberbarmen, Heckinghausen och Langerfeld.

Beställ din miljöplakett för att köra i Wuppertal och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Wuppertal?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.