Miljözon Münster

Obligatorisk typ av miljödekal i Münster: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då miljözonerna infördes i Münster

  • sedan 1 januari 2010 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Münsters lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Münster, Tyskland

1 januari 2010 introducerade Münster, liksom andra städer och kommuner i Ruhr-området, en lågutsläppszon i sitt område. Därmed får endast bilar med lägst påverkan på koncentrationen av utsläpp och luftföroreningar komma in. Alla bilar är skyldiga att ha en grön miljödekal fäst på vindrutan.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).
 

Köra i Münster

Ska du till Münster med bil?

För att komma in i städerna och kommunerna i Ruhrs industriområde måste förare av såväl tyska som utländska fordon ha en grön miljödekal. Denna skyldighet gäller i Münster sedan 1 januari 2010.
Inträde är endast tillåtet för de fordon som bidrar minst till luftföroreningar och uppfyller kraven för utsläppsklasserna Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
Münster är en del av Ruhrs vidare lågutsläppszon, vilken inkluderar städer som Dortmund, Essen och Hagen liksom viktiga anslutande motorvägar. Själva Münsterzonen inkluderar den centrala delen av staden.

Beställ din miljöplakett för att köra i Münster och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Münster?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.