Miljözon Mainz/Wiesbaden

Obligatorisk typ av miljödekal i Mainz och Wiesbaden: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då miljözonerna infördes i Mainz och Wiesbaden

  • sedan 1 februari 2013 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Mainz och Wiesbadens lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Mainz och Wiesbaden, Tyskland

Grannkommunerna Mainz och Wiesbaden i Rheinland-Palatinate introducerade en gemensam lågutsläppszon 2013 för att minska utsläppen och förbättra livskvaliteten. Sedan 1 februari 2013 kan endast fordon med en grön miljödekal komma in i någon av städerna.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).

 

Köra i Mainz och Wiesbaden

Ska du till Mainz eller Wiesbaden med bil?

Sedan 1 februari 2013 är det obligatoriskt att fästa en grön dekal på vindrutan, oavsett om du kör en tysk eller utländsk bil. Inträde till Mainz och Wiesbaden är därför endast tillåtet för fordon som har en minimal påverkan på luftföroreningar och som uppfyller utsläppskraven för Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
Mainz lågutsläppszon avgränsas av motorvägarna E42 och A643 samt floden Rhein i norr och nordost. Industriområdena i norra och södra delarna av staden är undantagna från miljözonen.
Wiesbadens lågutsläppszon följer stadens fastighetsregister, med undantag för motorvägen utanför zonen.

Beställ din miljöplakett för att köra i Mainz och Wiesbaden och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Mainz eller Wiesbaden?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.