Miljözon Limburg

Obligatorisk typ av miljödekal i Limburg: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då miljözonerna infördes i Limburg

  • sedan 1 februari 2018 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Limburgs lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Limburg, Tyskland

Limburg är en av de värst drabbade tyska städerna när det gäller kväveoxider och andra föroreningar som huvudsakligen produceras av tung trafik och mindre miljövänliga fordon. Syftet med lågutsläppszonen är att förhindra att fordon kommer in som släpper ut en hög koncentration av kväveoxider och därmed allvarligt försämrar luftkvaliteten. Restriktionerna gäller för personbilar och lastbilar. Sedan 1 februari 2018 får därför endast tyska och utländska bilar med en giltig grön miljödekal, den striktaste klassen, komma in i staden.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).

 

Köra i Limburg

Ska du till Limburg med bil?

Sedan 1 februari 2018 är tillträde till Limburg för såväl tyska som utländska bilar endast tillåtet förutsatt att en grön dekal placerats på vindrutan. Inträde är därför endast tillåtet för fordon som producerar en nivå av luftföroreningar som faller under utsläppsklasserna Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
Limburgs lågutsläppszon exkluderar motorvägarna A3 och B8 från nordöst till Limburg-Nord-korsningen samt de norra anslutningarna B49 och B54.

Beställ din miljöplakett för att köra i Limburg och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Limburg?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.