Miljözon Ilsfeld

Obligatorisk typ av miljödekal i Ilsfeld: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då miljözonerna infördes i Ilsfeld

  • sedan 1 januari 2013 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Ilsfelds lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Ilsfeld, Tyskland

Ilsfeld införde en zon med den striktaste nivån av låga utsläpp 1 januari 2013. Syftet är att förhindra att fordon kommer in som släpper ut en hög koncentration av kväveoxider och försämrar både luft- och livskvaliteten för medborgarna. Sedan detta datum kan endast fordon med en giltig grön dekal på vindrutan köra in i Ilsfeld och majoriteten av tyska städer.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).

 

Köra i Ilsfeld

Ska du till Ilsfeld med bil?

Sedan 1 januari 2013 är du skyldig att fästa en giltig grön miljödekal på vindrutan om du vill besöka Ilsfeld i Baden-Württemberg med bil. Inträde till zonen är därför endast tillåtet för personbilar och lastbilar som producerar en nivå av luftföroreningar som faller under utsläppsklasserna Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
Ilsfeld är en liten stad med en befolkning på cirka 8 500 och lågutsläppszonen omfattar därför hela området.

Beställ din miljöplakett för att köra i Ilsfeld och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Ilsfeld?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.