Miljözon Heidelberg

Obligatorisk typ av miljödekal i Heidelberg: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då miljözonerna infördes i Heidelberg

  • sedan 1 januari 2013 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Heidelbergs lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Heidelberg, Tyskland

I linje med Berlin och andra tyska städer och kommuner införde Heidelberg en lågutsläppszon i januari 2013. Sedan 1 januari 2013 kan såväl tyska som utländska registrerade personbilar och lastbilar endast komma in i Heidelberg med en giltig grön miljödekal. Målet med zonen är att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).

 

Köra i Heidelberg

Ska du till Heidelberg med bil?

Sedan 1 januari 2013 är tillträde till Heidelberg för såväl tyska som utländska bilar endast tillåtet förutsatt att en grön dekal placerats på vindrutan. Inträde är därför endast tillåtet för fordon som producerar en nivå av luftföroreningar som faller under utsläppsklasserna Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
I Heidelbergs lågutsläppszon ingår Handschuhsheim, Neuenheim, Bergheim, Altstadt (bortsett från Stadtwald), Weststadt, Südstadt och Rohrbach (bortsett från shoppingcentret Rohrbach-Süd).

Beställ din miljöplakett för att köra i Heidelberg och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Heidelberg?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.