Miljözon Duisburg

Obligatorisk typ av miljödekal i Duisburg: grön

Green Badge Bremen

 

Mer information om nivåer på miljöplaketterna finns i avsnittet Typer av miljöplaketter.

 

Datum då lågutsläppszoner infördes i Duisburg

  • sedan 1 januari 2013 – tillträde endast för fordon med en gul eller grön miljödekal
  • sedan 1 juli 2014 – tillträde endast för fordon med en grön miljödekal

 

Karta över Duisburgs lågutsläppszon

Få vägbeskrivningar

Visa alternativ dölj alternativ

 

Grön zon i Duisburg, Tyskland

Sedan 1 juli 2014 kräver Duisburg och hela Ruhrområdet som staden tillhör att fordon visar den gröna miljödekalen. Syftet med att skapa en lågutsläppszon är att förhindra att bilar kommer in som släpper ut en hög koncentration av kväveoxider och allvarligt försämrar luftkvaliteten. Därför är både inhemska och utländska personbilar och lastbilar skyldiga att fästa en grön dekal på vindrutan när de kommer in i zonen.

Vilka typer av fordon påverkas?

Skyldigheten att äga miljödekalen gäller både för tyska och utländska personbilar (M1); husbilar (M1); tunga campingbilar (M1); minibussar (M2); bussar (M3); små transportfordon (N1); transportfordon (N2); lastbilar (N2); och tunga fordon (N3).

 

Köra i Duisburg

Ska du till Duisburg med bil?

Sedan 1 juli 2014 behöver både tyska och utländska förare den gröna dekalen för att komma in i Duisburg och andra städer i industriområdet Ruhr. Inträde till staden är därför endast tillåtet för fordon som producerar en lägsta nivå av luftföroreningar – Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Att inte följa dessa regler straffas i Tyskland med böter på 80 EUR.
Duisburg är en del av Ruhrs lågutsläppszon, som inkluderar Dortmund, Essen, Hagen och andra städer samt motorvägar mellan dem. Gränsen för Duisburgs lågutsläppszon följer stadens territoriella område.

Beställ din miljöplakett för att köra i Duisburg och få gratis frakt!

Plaketten har obegränsad giltighetstid och placeras i vindrutans nedre högra hörn.

KÖR DU BIL TILL Duisburg?

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.