Miljödekal för Tyskland

MILJÖDEKAL FÖR TYSKLAND – UMWELTPLAKETTE

Vad är en miljöplakett

En miljöplakett, även kallad Umweltplakette eller miljödekal, är en plakett som du behöver förse din bil med för att köra in i vissa tyska städer. Det är lag på att ha plaketten, som visar hur mycket föroreningar ditt fordon släpper ut.

Miljöplaketten kan enligt EEC/EC:s utsläppsdirektiv vara grön, gul, röd eller utan färg, beroende på vad som står i registreringsbeviset.

Sedan 1 mars 2007 har tyska städer möjlighet att skapa så kallade miljözoner. Endast märkta fordon får köra in i de zonerna. Zonerna ligger vanligen i stadskärnorna, alternativt i dess omgivningar. Exempel: Berlin, München, Frankfurt am Main etc. (Var är det krav?)

Vilka fordon måste vara märkta

Kravet på märkning med miljöplakett av rätt typ gäller även fordon som är registrerade utomlands. Plaketten har obegränsad giltighet. Kravet gäller för: bilar, lastbilar och bussar. Det gäller inte för motorcyklar och traktorer.

Vägskyltar

Miljözoner omgärdas av skyltar med texten “Umwelt ZONE” som på bilden. En tilläggsskylt undertill med texten “frei” visar vilken sorts miljöplakett som behövs. Du kan få böta upp till 80 EUR om du kör in i en miljözon utan giltig Umweltplakette.

NIVÅER PÅ MILJÖPLAKETTERNA

Här kan du också ta reda på vilken typ av miljöplakett du får till ditt fordon.

I avsnittet Miljöplaketternas giltighet kan du enkelt kolla vilka tyska städer du kan köra in i utan miljöplakett.

Miljöplaketterna speglar nivåerna av luftföroreningar som fordonet släpper ut. De är indelade i fyra klasser. Därför pratar vi om miljöplaketternas fyra utsläppsklasser (ju högre utsläppsklass, desto bättre är fordonet för miljön).

Listan på miljöplaketter ger vid handen att fjärde klassens fordon är de mest miljövänliga, då de förorenar minst. Det är också tydligt att miljöplaketterna har färgkoder – gröna, gula och röda dekaler.
 

Vilken miljöplakett kan jag få

Miljöplaketternas olika kategorier är viktiga för att sortera ut fordonen som tillåts köra i de olika miljözonerna. De flesta miljözonerna tillåter bara bilar med grön plakett, men i vissa får man köra även med gul plakett. Mer om vilka tyska städer som kräver miljöplakett och i så fall vilken färg finns i ovan nämnda avsnitt - Miljöplaketternas giltighet.

Du tar enkelt reda på vilken miljöplakett ditt fordon får i följande tabell. (Euronivå står för EEC/EC:s utsläppsdirektiv som framgår av ditt registreringsbevis.)

Typen av plakett beror på det specifika fordonet. För att erhålla en miljöplakett behöver du registreringsbeviset i original. Miljöplakettens utsläppsklass bestäms sedan utifrån EEC/EC:s utsläppsdirektiv (ECE-reglerna), som framgår av registreringsbeviset.

Om utsläppen enligt EEC/EC:s utsläppsdirektiv (ECE-reglerna) inte framgår av registreringsbeviset, får du vända dig till fordonstillverkaren eller det auktoriserade testcentret DEKRA Automotive PLC för att få utsläppsvärdena.

Ägs fordonet av ett leasingföretag och detta framgår av registreringsbeviset, behöver du registreringsbeviset i original eller en kopia av det tillsammans med ett utdrag ur fordonsregistret eller MOT-certifikat för att köpa en miljöplakett.

De flesta bensindrivna bilar med trevägskatalysator (vilket är norm sedan 90-talet) kan få grön plakett grundat på uppgifter i registreringsbeviset. Läget är mer komplicerat för dieselbilar som avger fina partiklar. Sannolikt är det bara moderna bilar från de senaste åren som får grön plakett (vanligen bilar tillverkade efter 1 januari 2006).

Hur man får miljöplaketten

Kravet på miljöplakett gäller alla (även utländska fordon). På denna hemsida kan du enkelt beställa en miljöplakett och få den levererad med post inom 7 dagar. Ingen fraktkostnad tillkommer.

Du kan beställa miljöplaketten för Tyskland lika enkelt som miljöplaketten för Frankrike eller Österrike. Miljöplaketten gäller alltid på obegränsad tid för registreringsskylten på fordonet den utfärdades för.

 

BESTÄLL DIN PLAKETT HÄR

Få GRATIS leverans av miljöplaketten.